Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úprava životního stylu - režimová opatření

21. 8. 2009

Neléková (nefarmakologická) opatření u pacientů léčených s arteriální hypertenzí:

Zanechání kouření.

Snížení tělesné hmotnosti u osob s nad­váhou a obezitou.

Dostatečná tělesná aktivita (30-45 min. 3-4x týdně).

Snížení nadměrné konzumace alkoholu (u mužů do 30 g/den, u žen do 20 g/den). Omezení příjmu soli do 5-6 g/den. Zvýšení konzumace ovoce a zeleniny a snížení celkového příjmu tuků, zejména nasycených.

Omezení léků podporujících zadržování sodíku a vody (poraďte se se svým léka­řem nebo lékárníkem) V primární (předtím než vznikne) pre­venci arteriální hypertenze se uplatňuje dosažení ideální tělesné hmotnosti, omezení přívodu kalorií a tuků, omezení nadměrného přívodu sodíku a alkoholu (> 30 g/den), zvýšení fyzické aktivity.

Neléková (nefarmakologická) opatření u pacientů léčených s diabetes mellitus:

Léčba každého diabetika má vždy obsa­hovat neléková (nefarmakologická) opat­ření, k nimž patří vhodně zvolená dieta a fyzická aktivita s ohledem na věk, typ diabetu, hmotnost pacienta a přítomnost přidružených komplikací. Podle situace volíme diety diabetické s obsahem 175 g, 200 g či 225 g sacharidů nebo diety redukční.

Fyzická aktivita (např. denně aspoň 30 minut chůze) je nezbytnou součástí léčby.

Redukční strava spočívá v úpravě stravy -snížení energetického příjmu a rozložení do jednotlivých jídel během dne. Redukč­ní stravou většinou míníme energetickou hodnotu celodenní dávky 5000-6000 kJ a méně. Tuky mají nejvyšší energetic­kou hodnotu, navíc se velmi jednoduše (z energetického hlediska) vstřebávají a ukládají; uvádí se, že se z nich nespotře­buje více než 5 % původní energie. Proto se doporučuje snížit příjem tuků pod 30 %. Je nutné zdůraznit, že energetická hodnota nezáleží na typu tuku (nasycené, nenasycené).
Pohybová aktivita: Základem je běžný
pohyb, chůze pokud možno v rychlejším tempu, se psem, do schodů i do kopce, práce na zahradě, jízda na kole, příp. re­kreační sport. Pro těžce obézní je vhodné plavání, pokud je dost intenzivní; rozhod­ně se nedoporučuje běhání pro přílišnou zátěž velkých kloubů.

Neléková (nefarmakologická) opatření u pacientů s poruchou metabolizmu tuků - dyslipidémií:

Úprava stravy spočívá v rozložení do jednotlivých jídel během dne a v pří­padě obezity i snížení energetického příjmu. Přednost ve stravě má ovoce a zejména zelenina, které by měly tvořit cca 30-40 % celkového objemu denního příjmu. Také se dává ve stravě přednost konzumaci mořských ryb, černého rybízu, jablek, u pacientů, kde potřebujeme zvýšit hladiny HDL cholesterolu

Pohybová aktivita: Základem je opět běž­ný pohyb, o kterém jsme se již zmínili, ale lepších výsledků se dosahuje tzv. aerob­ními aktivitami.

Frekvence pohybové aktivní aerobní akti­vity např.: rychlá chůze venku, cvičení na orbitreku, rotopedu nebo běhacím pásu (nejlépe denně cca 30-40 minut).