Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bolesti hlavy a sexuální aktivita

 Úvod

Bolesti hlavy a sexuální aktivita představují velmi zajimavé medicínské i psychologické téma. Silné bolesti hlavy během soulože (těžké tenzní bolesti hlavy, střední až těžký záchvat migrény) jsou velmi často příčinou odmítnutí sexuálního styku postižených mužů i žen a u monogamních manželství je záchvat bolesti hlavy či migrény při souloži častou příčinou výrazné redukce pohlavních styků partnerů. Migréna v důsledku sexuálních styků může být příčinou mimomanželských styků a dokonce i rozvodů manželství. První popis sexuálních bolestí hlavy pochází asi od Hippokrata, který připisoval sexuálním aktivitám spouštěcí úlohu pro vznik bolesti hlavy.
Názvosloví bolesti hlavy při sexuální činnosti je různorodé. Hovoříme o „bolestech hlavy asociovaných se sexuální aktivitou", „benigních koitálních bolestech hlavy", „koitálních bolestech hlavy", „orgastických bolestech hlavy", benigních sexuálních bolestech hlavy, koitalní cefalalgiích, benigních vaskulárních sexuálních bolestech hlavy atd.
Bolesti hlavy se mohou vyskytovat během „klasického" heterosexuálního styku (během soulože, před a během orgazmu), ale i během jiných sexuálních aktivit (např. při masturbaci mužů i žen).
Muži trpí častěji koitálními bolestmi hlavy než ženy (až 85%), pravděpodobně v důsledku větší aktivní fyzické aktivity během soulože. V této souvislosti je zajímavé srovnávání bolestí hlavy při sexuální činnosti s benigními bolestmi hlavy při (nadměrné) fyzické aktivitě (1). Pozorovali, že se u nemocných s bolestmi hlavy během sexuální aktivity se až ve 40% vyskytují i bolesti hlavy během nadměrné fyzické aktivity.
Často jsou i údaje o migréně či jiných primárních bolestech hlavy v přibuzenstvu postižených (6,9).
Dříve se rozlišovaly 3 typy bolesti hlavy v rámci sexuální aktivity:
A. Tupé, křečovité, oboustranné suboccipitální bolesti
Jsou to bolesti vrcholící před vlastním orgaz-mem, stupňující se sexuálním vzrušením s maximem během orgazmu. Jde o bolesti hlavy oboustranné, occipitální, tupé, bez nevolnosti a zvracení, bez fotofobie, malé až střední intenzity, s pocitem svalové kontrakce šijových svalů. Příčinou jsou pravděpodobně spazmy kraniofaciálních svalů před orgazmem (6).
B.  Krátkodobé, velmi intenzivní až explozivní bolesti hlavy, lokalizované occipitálně či retroorbitálně, doprovázející orgazmus
Jde o nejčastější typ sexuálně podmíněných bolestí hlavy. Jsou vyvolány zvýšením nitrolebního tlaku a krevního tlaku během orgazmu. Bolesti hlavy jsou většinou jednostranné, pulzující, velmi silné, s nevolností, zvracením, fotofobií, fonofobií, zhoršující se další tělesnou námahou.
C.  Bolesti hlavy v důsledku nízkého likvorového tlaku
Bolesti se podobají bolestem hlavy po lumbální punkci. Jde o typ, který v nové klasifikaci již není uveden.
Primární bolesti hlavy spojené se sexuální aktivitou jsou většinou benigní, v některých případech však jde o sekundární bolesti hlavy závažnějšího typu. Nejčastější příčinou takových bolestí hlavy při sexuální činnosti je subarachnoideální krvácení. U 3,8 až 12% nemocných s vakovitým aneuryzma-tem (1) a u 4,1 % nemocných s arteriovenózní mal-formací (Locksley 19668) je subarachnoideální krvácení následkem sexuální činností!
Etiologie
Velmi častými příčinami sexuálně podmíněných bolestí hlavy jsou přidružená somatická onemocnění jako arteriální hypertenze, obezita a malá fyzická kondice. I neobvyklý stupeň sexuálního vzrušení (např. soulož staršího muže s mladou a velmi aktivní ženou či soulož mladého velmi aktivního muže se ženou „zanedbanou" v manželství) mohou být spouštěcími faktory sexuálních bolestí hlavy. Další méně častou příčinou mohou být cévní malformace mozkový a krčních tepen.
Léčba
Nemedikamentózně se doporučuje zvyšování kondice, redukce tělesné váhy, změna poloh, omezení sexuální činnosti na určité dny.
Medikamentózně se léčba neliší od léčby migrény v akutní fázi. Někdy se osvědčuje preventivní podávání indomethacinu (až 100 mg) 2 hodiny před souloží nebo 2 dny před zamyšlenou souloží 3× denně 25 mg (2).