Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky pro předpis inkontinenčních pomůcek

26. 7. 2011

ČÍSELNÍK VZP-ZP METODIKA Verze 810 1,7,2011
PODSKUPINA 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENCI
ZP pro inkontinentní pojištěnce předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti PRL, URN, GYN, NEU nebo GER na Poukaz (odbornost souvisí s konkrétním typem ZP, viz Číselník VZP - ZP). Nárok na předpis vzniká při splnění indikací od 3 let věku pojištěnce pouze při prokázané patologické inkontinenci. Odborný lékař je povinen písemně informovat praktického lékaře, v jehož péči je inkontinentní pojištěnec, o provedeném vyšetření a jeho výsledcích, v případě preskripce pomůcek i o ZP a jejich množství, které pojištěnci předepsal (kódy ZP, viz aktuální Číselník VZP - ZP).
Pojištěncům v ústavní péči (hospitalizace) a v odborných léčebnách Pojišťovna tyto pomůcky nehradí (viz zákon 48/1997 Sb. a Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR, doklad 13 - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku). Uvedené ZP mohou být předepsány na Poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců (tzv. maximální preskripce). Tato maximální preskripce je možná pouze u pacientů ve stabilizovaném stavu z pohledu inkontinence, u kterých je předpoklad účelného využití celého množství předepsaných ZP.
ZP skupiny 02 (pomůcky pro inkontinentní) jsou děleny na savé, sběrné a obstrukční. Indikací pro předpis těchto ZP pro inkontinentní pojištěnce je diagnóza inkontinence, která je dělena do tří stupňů dle závažnosti postižení:
•    I. stupeň - lehká inkontinence (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) / 4 hod.),
•    II. stupeň - střední inkontinence (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml / 4 hod.),
•    III. stupeň - těžká inkontinence (mimovolní únik moči nad 200 ml / 4 hod.).
I. stupeň - mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 4 hodin
Lékař musí provést objektivní klasifikaci s přihlédnutím k údajům v mikční kartě pacienta (anamnéza), případně k výsledkům vyšetření dolních močových cest (fyzikální vyšetření, cystoskopie, uroflowmetrie, cystografie, ultrasonografie, apod.). Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou Pojišťovnou hrazeny ZP, v Číselníku označené ve sloupci SKP (Skupina postižení) číslicí 1, kompenzující důsledky onemocnění stupně I:
•    vložky absorpční inkontinenční - dámské (se savostí nad 120 ml), pánské a kapsy absorpční pánské - SKP = 1
hrazeno: maximálně 150 ks/měsíc, nejvýše do 550,- Kč/měsíc
II. stupeň - mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 4 hodin
Lékař musí provést objektivní klasifikaci s přihlédnutím k údajům v mikční kartě pacienta (anamnéza), případně k výsledkům vyšetření dolních močových cest (fyzikální vyšetření, cystoskopie, uroflowmetrie, cystografie, ultrasonografie, apod.). Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou Pojišťovnou hrazeny ZP, v Číselníku označené ve sloupci SKP (Skupina postižení) číslicí 2, případně 4, kompenzující důsledky onemocnění stupně II:
•    pleny absorpční dámské a pánské (vložné pleny) - SKP = 2 hrazeno: maximálně 150 ks/měsíc, nejvýše do 900,- Kč/měsíc
•    kalhotky fixační (hrazeno pouze v případě, že pacient používá pleny absorpční) - SKP = 2 hrazeno: maximálně 24 ks/rok, nejvýše do 190,- Kč/rok.
•    kondomy urinální - SKP = 4
hrazeno: maximálně 30 ks/měsíc, nejvýše do 900,- Kč/měsíc
•    sáčky sběrné urinální denní, noční - SKP = 4
hrazeno: maximálně 10 ks/měsíc, nejvýše do 600,- Kč/měsíc
III. stupeň - mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 4 hodin
Lékař musí provést objektivní klasifikaci s přihlédnutím k údajům v mikční kartě pacienta (anamnéza). Moč, případně stolice mimovolně uniká trvale, bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou Pojišťovnou hrazeny ZP, v Číselníku označené ve sloupci SKP (Skupina postižení) číslicí 3, případně 4, kompenzující důsledky onemocnění stupně III:
•    kalhotky absorpční (kalhotky plenkové) - SKP = 3 hrazeno: maximálně 150 ks/měsíc, nejvýše do 1400,- Kč/měsíc
•    podložky absorpční s absorpční plochou od 40cm x 60cm do 60cm x 90cm - SKP = 3 hrazeno: maximálně 60 ks/měsíc, 75% konečné ceny (viz Datové rozhraní VZP ČR)
•    kondomy urinální - SKP = 4
hrazeno: maximálně 30 ks/měsíc, nejvýše do 900,- Kč/měsíc
•    sáčky sběrné urinální denní, noční - SKP = 4
hrazeno: maximálně 10 ks/měsíc, nejvýše do 600,- Kč/měsíc
Vzájemné kombinace či souběh ZP skupiny 02:
•    Vzájemné kombinace ZP označených ve sloupci SKP =1,2 nebo 3 nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
•    Vzájemné kombinace ZP s označením SKP = 4 a SKP = 3 v jednom měsíci nejsou hrazeny.
•    Vzájemné kombinace ZP s označením SKP = 4 a SKP = 2 v jednom měsíci nejsou hrazeny.
•    Vzájemné kombinace ZP s označením SKP = 4 a SKP = 2 nebo kombinace ZP SKP = 4 a SKP = 3 (ZP s označením SKP = 2 nebo SKP = 3 se volí podle stupně postižení) jsou ve 2 a 3 měsíčním preskripčním období hrazeny podle pravidla:
Jsou-li v jednom měsíci předepsány ZP označené ve sloupci SKP = 4, lze v měsíci následujícím (počítáno od doby výdeje ZP s označením SKP = 4) předepsat ZP s označením SKP = 2 případně SKP = 3 (SKP = 2 nebo SKP - 3 se volí podle stupně postižení, vzájemná kombinace ZP SKP -2 a SKP - 3 není hrazena).
Pro předpis Poukazu pro inkontinentního pojištěnce platí:
•    na Poukaze může být předepsán pouze jeden druh ZP (pomůcky pro inkontinentní) s využitím možnosti předepsání více poukazů,
•    pro předpis je směrodatný údaj o stupni inkontinence v návaznosti na finanční limit,
•    savé pomůcky (vložky, vložné pleny, kalhotky absorpční, ...) by měly být aplikovány na těle pacienta, z hygienických důvodů, maximálně 8 hodin,
•    při preskripci nesmí dojít k překročení limitů (množstevní a finanční) stanovených pro
•    jednotlivé ZP,
•    o vystavení Poukazu musí být proveden záznam v dokumentaci pojištěnce s uvedením stupně inkontinence a údaj o množství předepsaných ZP (pomůcek).
Poznámka: svorka inkontinenční pro muže (aktuálně není v sortimentu), úhrada ze zákona: maximálně 2 ks/rok.